Brandavskiljande skåp

Dessa skåp lämpar sig utmärkt för exempelvis brandfarliga vätskor. Samtliga modeller är brandklassade enligt SP Metod 2369 klass 1. De är dessutom separat testade för att klara utvändig brand i upp till 60 minuter.

Det som utmärker sig med ett brandavskiljande skåp är att vid en brand så avskiljer skåpen de brandfarliga vätskorna & aerosolerna från själva branden så att de inte bidrar till ett mer okontrollerat och betydligt farligare brandförlopp. Det möjliggör en säkrare evakuering av kunder & personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning som i sin tur ofta leder till mindre skador på fastigheten. Allt i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2 och testen SP 2369 klass 1.

Vi säljer även andra typer av skåp både med brandklassning och utan, klickar er vidare i menyn för att hitta passande skåp. Alternativt kontakta oss direkt på mail eller telefon så hjälps vi åt att hitta rätt skåp, info@altikon.se.

Showing all 4 results

Kontakt

Standard System Altikon AB
Teknikvägen 11, 
246 43 Löddeköpinge
Tlf.: 
040-22 83 80
E-post: info@altikon.se

Org.nr: 559008-1294