Allmänna leveransvillkor

Generella leverans och handelsvillkor 

Nedanstående generella handelsvillkor gäller för all handel med Standard System Altikon AB.

Avvikelser från dessa generella villkor skall skriftligen finnas tillsammans med avtalen och/ eller i bilaga.

Pris:
Enligt gällande prislista. Alla priser är Ca. priser SEK, exkl. moms.

Frakt & Leverans:
Fritt Standard System Altikon lager i Löddeköpinge. Inbärning ingår ej (pris på begäran).

Garantivillkor:
2 års garanti på samtliga produkter, om ej annat anges.

Eventuella reklamationer skall göras inom 5 dagar efter mottagen leverans.

Vid fabrikationsfel levererar Altikon delar kostnadsfritt till kund, ÅF hanterar montering och service utan
kostnad till slutkund.

Mottagande av gods:
Mottagaren har undersökningsplikt vid det tillfälle han/hon mottager godset från transportör och ansvarar själv för att
signerat gods är komplett i antal samt i fullgott skick.

Skadat gods:

Vid transportskada eller skadat gods skall detta omgående noteras på mottagningssedel/fraktsedeln vid mottagandet av godset.

Mottagaren skall därefter omgående anmäla eventuell skada till återförsäljaren/leverantör.

Skadan och tillhörande emballage skall fotograferas för dokumentation.

Transportskadeanmälan skall vara Standard System Altikon AB tillhanda inom 5 dagar, för möjlighet till skadereglering.

Returrätt:

Returvaror mottages endast efter skriftligt godkännande från Altikon samt i originalemballage/originalförpackning.
Vid retur/byte debiteras expeditionsavgift på SEK 15 %, plus frakt.
Specialbeställningar tas ej i retur, betalas av kund. 

Betalningsvillkor:

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med 1 % per månad.

Projektorder:

Skall godkännas av återförsäljaren innan order fastställs. Ordern är bindande efter signerad orderbekräftelse.

Orderadministration:

Order mottages via e-post och telefon. Orderbekräftelse skickas via e-post, om inget annat avtalats.

Intagsbesiktning:

ÅF skall i alla avseenden säkerställa leveransintaget hos mottagaren.

Höjdförhållanden för transport, lossningsmöjligheter, bärande konstruktioner, platsförhållanden (trapport, hiss, trösklar, dörrposter m.m.) skall
kontrolleras för att säkerhetsställa att godset kan levereras till kund.
Standard System Altikon AB ansvarar ej på något sätt för leveranser som ej kan lossas hos slutkund och tas ej i retur.

I händelse att produkter ej kan levereras som önskat, står ÅF oavkortat för detta ansvar gentemot slutkund.

Övrigt:
Altikon förbehåller sig rätten till konstruktions- och prisändringar utan att i förväg meddela därom, om dessa beror
på ändrade villkor från våra leverantörer.

Kontakt

Standard System Altikon AB
Företagshusvägen 8, 
244 93 Kävlinge
Tlf.: 
040-22 83 80
E-post: info@altikon.se

Org.nr: 559008-1294

Copyright © Standard System Altikon AB. En hemsida av Capace Media.