Leveransvillkor

Eventuella avvikelser från dessa leveransvillkor ska skriftligen finnas tillsammans med avtalen och/ eller i bilaga.

Pris:

Priset är enligt gällande prislista. Alla priser är Ca. priser SEK, exkl. moms.

Frakt & Leverans:

Fritt Standard System Altikon lager i Löddeköpinge. Inbärning ingår ej, kontakta oss för offert på inbärning.

Garantivillkor:

Vi har 2 års garanti på samtliga produkter, om inget annat har skrivits.

Eventuella reklamationer måste göras inom 5 dagar efter att leveransen har tagits emot.

Skulle det eventuellt vara något fabrikationsfel levererar Standard System Altikon AB delarna kostnadsfritt till kund, ÅF hanterar montering och service till slutkund.

Mottagande av gods:

Mottagaren måste undersöka godset vid leverans innan mottagaren skriver under, en så kallad undersökningsplikt. Vilket gör att man lättare kan rapportera eventuella transportskador eller annat till chaufför. Dessutom ansvarar mottagaren även för att de signerade godset är komplett i antal samt även i fullgott skick. Om inte, glöm inte att det måste rapporteras till chaufför samt även till oss omgående för hantering.

Skadat gods:

Vid transportskada eller skadat gods måste detta omgående noteras på mottagningssedel/fraktsedeln när mottagaren tar emot godset. Självklart är det även möjligt att vägra ta emot på grund av transportskada. Men oavsett så måste allt rapporteras till chaufför.

Mottagaren måste även omgående anmäla eventuell skada till återförsäljaren/leverantören.

Skadan och tillhörande emballage måste även  fotograferas för dokumentation. Eftersom detta är ett krav från transportbolagen för att gå vidare med ett ärrende och en eventuell kompensation.

Transportskadeanmälan måste ha inkommit till oss på Standard System Altikon AB inom 5 dagar, för möjlighet till skadereglering.

Returrätt:

Returvaror tas endast emot med ett skriftligt godkännande från Altikon samt i originalemballage/originalförpackning.
Vid retur/byte debiteras expeditionsavgift på 15 %, plus frakt. Specialbeställningar tas ej i retur, betalas av kund. 

Betalningsvillkor:

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med 1 % per månad.

Projektorder:

En projektorder måste godkännas av återförsäljaren innan order fastställs. Ordern är bindande efter godkänd orderbekräftelse.

Orderadministration:

Vi kan ta emot order antingen via e-mail eller telefon. Orderbekräftelse skickas via e-post, om inget annat avtalats.

Intagsbesiktning:

ÅF måste i alla avseenden säkerställa leveransintaget hos mottagaren.

Höjdförhållanden för transport, lossningsmöjligheter, bärande konstruktioner, platsförhållanden (trapport, hiss, trösklar, dörrposter m.m.) skall
kontrolleras för att säkerhetsställa att godset kan levereras till kund.
Standard System Altikon AB ansvarar ej på något sätt för leveranser som ej kan lossas hos slutkund och tas ej i retur.

I händelse att produkter ej kan levereras som önskat, står ÅF oavkortat för detta ansvar gentemot slutkund.

Övrigt:

Standard System Altikon AB förbehåller sig rätten till konstruktions- och prisändringar utan att i förväg meddela därom, om dessa beror på ändrade villkor från våra leverantörer.

Uppstår det några frågetecken kontakta oss mer än gärna på info@altikon.se

Kontakt

Standard System Altikon AB
Teknikvägen 11, 
246 43 Löddeköpinge
Tlf.: 
040-22 83 80
E-post: info@altikon.se

Org.nr: 559008-1294

Copyright © Standard System Altikon AB. En hemsida av Capace Media.